Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

      Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
      V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...