Now showing items 1-1 of 1

  • Využitelnost 3D tisku pro malosériovou výrobu 

   Author: Karel Bauer; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Vymětal Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V rámci této diplomové práce je nejprve formou literární rešerše popsána problematika 3D tisku, jeho pravidla a různé druhy technologií. Následně jsou popsány metody FDM a DMLS spolu s používanými materiály. V praktické ...