Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace procesu obrábění 

   Author: Jan Šibík; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Klovrza Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací v procesu obrábění ve firmě Lavat a.s. Začátek práce je věnován obecnému popisu automatizace, od historie až po současnost. Dále jsou zde popsány různé typy automatizace vhodné ...