Now showing items 1-2 of 2

  • Progresivní hrubovací strategie v CAM software 

   Author: Kunzo Adam; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-21)
   V diplomové práci jsou popsány obecně technologické podmínky frézování. Dále jsou popsány CAD/CAM softwary a jejich optimalizační nástroje pro hrubování. Praktická část je zaměřena na frézovací experiment za účelem porovnání ...
  • Výroba přesných volných ploch frézováním 

   Author: Fügner Tomáš; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Práce se zabývá frézovacími strategiemi a z toho vyplívající produktivitou a kvalitou tvarové plochy. Podkladem pro experiment byla volná tvarová "free form" plocha sloužící pro optické aplikace. Hlavním důvodem bylo najít ...