Now showing items 1-4 of 4

  • Hodnocení technologie bezhrotého broušení 

   Author: Podlipný Jiří; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   První část diplomové práce popisuje základní princip funkce bezhrotého broušení a jeho využití pro zkoumanou technologii pístní tyče zadního tlumiče osobního automobilu. Následuje rešerše současných technologických postupů ...
  • Metody řízení kvality podle požadavku IATF ISO/TS 16949 revize 2016 

   Author: Fellnerová Veronika; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této diplomové práce bylo porovnání požadavků standardů pro řízení kvality v automobilovém průmyslu ISO/TS a IATF a dále návrh praktických řešení implementace těchto požadavků na systém managementu kvality ve společnosti ...
  • Optimalizace bezhrotého broušení tepelně zpracovaných povrchů 

   Author: Kedra Alexandr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce je zaměřená na optimalizaci procesu bezhrotého broušení tepelně zpracovaného povrchu. Vypracoval jsem ji ve spolupráci s firmou KYB Manufacturing Czech s.r.o.. Optimalizoval jsem aktuální stav broušení ...
  • Optimalizace procesu soustružení tepelně upravených povrchů - vliv faktorů: rychlost obrábění a životnost nástroje 

   Author: Matej Kachnič; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou optimalizácie rezných podmienok pre vybranú tepelne upravenú súčasť vyrábanú v konkrétnom výrobnom podniku. Cieľom práce je optimalizovať proces obrábania s požiadavkami na skrátenie ...