Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení přijatelných nejistot filtrů používaných v oblasti metrologie 

   Author: Gura Tomáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá filtrací při měření na souřadnicových systémech, především pak studiem a vysvětlením funkce jednotlivých filtrů. Uvedených v dostupných normativních dokumentech. Jedná se zejména o filtry ...