Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému interní logistiky 

   Author: Baďura Ivan; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Krejčí Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému interní logistiky ve výrobním podniku. V teoretické části práce je popsána průmyslová logistika a projektování výrobních systémů. Praktická část obsahuje představení společnosti ...