Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerované žíhání tenkostěnných nerezových profilů 

   Author: Růžena Malá; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Attl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce pojednává o problematice deformačního zpevnění tenkostěnných nerezových profilů a o možnostech jejich tepelného zpracování pro zmenšení deformačního zpevnění. Cílem práce je pomocí technologických zkoušek ...