Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

   Author: Lehký Antonín; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Červenka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.