Now showing items 1-2 of 1

    CMM, Coordinate Measuring Machines, coordinate measuring techniques, industrial metrology, quality control (1)
    CMM, souřadnicové měřicí stroje, souřadnicové měřicí techniky, průmyslová metrologie, kontrola kvality (1)