Now showing items 1-1 of 1

  • Použití laseru pro výrobu MEMS komponent 

   Author: Vojtěch Kudrna; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Čermák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je prakticky využít technologii ultrakrátkopulsních laserů pro mikroobrábění vybrané komponenty MEMS. Teoretická část práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola teoretické ...