Recently added

Now showing items 41-60 of 111

  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Author: Klečka Vojtěch; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
  • Problematika vzhledu povrchu na výliscích vzduchových pružin 

   Author: Baše Lukáš; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Říha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   V této diplomové práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny jednotlivé procesy výroby vzduchových pružin. Kromě jejich historie a historie pryže obecně, je zde uvedeno složení kaučukové směsi a její následné zpracování. ...
  • Opravné svařování odlitků z litin legovaných chromem 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Němec Milan; Opponent: Štourač František Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce se zabývá problematikou opravného svařování litin legovaných chromem. Pozornost je věnována i bílým litinám, z nichž vycházejí základy otěruvzdorných litin, které jsou dále popsány a rozděleny. V práci je ...
  • Mechanické předúpravy zinkových povlaků před aplikací nátěrové hmoty 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem diplomové práce je výběr vhodného tryskacího prostředku pro povlak žárového zinku nanášeného ponorem a zvolení vhodných organických nátěrových hmot pro vytvoření duplexního systému s dlouhodobou životností. V první ...
  • Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Tato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále ...
  • Optimalizace výroby upínacích kruhů pro vzduchové pružiny 

   Author: Lojda Jan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Pospíšil David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   První část diplomové práce je věnována přiblížení výroby kaučukové směsi s následnou aplikací ve výrobě vzduchových pružin ve firmě Rubena a.s. Na tyto vzduchové pružiny jsou nasazovány upínací kruhy, které po cyklových ...
  • Měření prachových částic vznikajících při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Kotlík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce pojednává o riziku ze svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Teoretická část se zabývá svářečskými zplodinami, jak se proti nim chránit a jak mohou ohrozit zdraví. Dále se zabývá legislativou ...
  • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
  • Optimalizace výrobního procesu výložníku E26 

   Author: Sobek Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce je zaměřena na svařovací proces výložníku pomocí metody svařování v ochranném plynu MAG. Cílem je definovat přesnost výrobního procesu svařování a analyzovat příčiny odchylek od stanovených tolerancí v každé ...
  • Kvalifikace postupů svařování 

   Author: Ježek Štěpán; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce se zabývá problematikou kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu. Kvalifikace postupu svařování byla provedena podle normy ČSN EN ISO 15614-1-A2. V teoretické části je popsána ...
  • Zařízení pro nanášení olejových vrstev 

   Author: Kopřiva Andreas; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nanášení olejových vrstev a jejich úpravou. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o mazivech a také procesu ...
  • Racionalizace technologie výroby přísavek 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Foukal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce popisuje aspekty přísavek. V praktické části této práce se řeší zefektivnění výroby přísavek s návrhem nových forem.
  • Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si 

   Author: Rašovec Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kotas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi postřiků kovových forem a to konkrétně jejich tepelnou vodivostí. Experiment, který zkoumal vlastnosti postřiků, se realizoval ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Při ...
  • Povlaky pro střižné nástroje 

   Author: Linhart Marcel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
   Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...
  • Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace 

   Author: Zajíček Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v programu pracujícím s ...
  • Racionalizace výroby odlitku turbodmychadla 

   Author: Křeček Michal; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Devera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Předmětem této diplomové práce je návrh formy pro odlitek dmychadlové skříně turbodmychadla a analýza výrobního procesu odlévání. Jedná se o trvalou formu pro nízkotlaké lití. Po návrhu formy se práce zaměřuje na kontrolu ...
  • Porovnání výroby výlisku ocelového a hliníkového materiálu 

   Author: Stejskal Jiří; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
   Diplomová práce v teoretické části obsahuje popis procesů při výrobě výlisku v automobilovém průmyslu. Dále také technologii výroby výlisku a popis materiálů pro výrobu výlisku v automobilovém průmyslu. V praktické části ...
  • Porovnání opotřebení nástroje pro vybrané tvary ostrých designových hran výlisku 

   Author: Rybka Pavel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Hulín Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Trendem v automobilovém průmyslu je snižování produkce skleníkových plynů. Jednou z možností je snižování hmotnosti karoserie. Avšak při výrobě výlisku je třeba řešit tuhost výlisku. Jednou z možných cest je vytváření ...
  • Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu karosářských výlisků 

   Author: Valeš Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Předmětem diplomové práce "Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu" je ověření vlivu deformační rychlosti na deformační chování vybraných karosářských výlisků. Teoretická část práce pojednává o problematice ...
  • Nátěrové hmoty pro tvorbu elektricky vodivých povlaků 

   Author: Otta Jiří; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodou ředitelných nátěrových hmot. Dále práce pojednává o elektricky vodivých povlacích. Experimentální část práce je zaměřena na tvorbu nátěrových hmot s různým poměrem vodivých ...