Now showing items 1-2 of 2

  • Tribologie pro letecké aplikace 

   Author: Mikoláš Rendl; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako ...
  • Vliv koeficientu tření na bezpečnost šroubových spojů 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Tomíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Práce se zabývá problematikou vlivu koeficientu tření povrchu na bezpečnost šroubového spoje. Mimo základní rozbor problematiky principu šroubového spoje je hlavním záměrem práce realizace měřícího zařízení pro přesné ...