Now showing items 1-2 of 2

  • Tribologické vlastnosti moderních povlaků 

   Author: Lukáš Marusič; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a ...
  • Využití střídavého proudu pro MIG svařování hliníkových slitin 

   Author: Vít Steiner; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vlastnostmi svarů hliníkových slitin zhotovených novou metodou tavného svařování MIG AC (Metal Inert Gas) za použití střídavého proudu. V teoretické části je popsána problematika svařování hliníku ...