Now showing items 1-2 of 2

  • Náhrada klasické ocelové konstrukce železničních mostů konstrukcí z parapetních nosníků 

   Author: Bohumil Vender; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřená na výrobu konstrukcí železničních mostů z parapetních nosníků. V teoretické části se zabývá rozborem hlavních nosných konstrukcí, tavných svařovacích metod MAG (135) a SAW (121). V praktické ...
  • Vliv přípravy svarových ploch a způsobu upnutí na deformace svarů vysokopevných ocelí 

   Author: Kristýna Adámková; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Brabec Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce se zabývá vlivem technologie svařování na výsledné deformace svařence. Pro hodnocení byla využita metoda MAG v kombinaci s konstrukční vysokopevnostní ocelí S960QL. Změnami v technologii svařování byl úhel ...