Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu karosářských výlisků 

   Author: Valeš Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Předmětem diplomové práce "Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu" je ověření vlivu deformační rychlosti na deformační chování vybraných karosářských výlisků. Teoretická část práce pojednává o problematice ...