Now showing items 1-2 of 2

  • Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechu 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce „Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechů“ poskytuje náhled do problematiky výroby tenkých plechových komponent automobilové karosérie. V rámci teoretické ...
  • Vliv povrchové vrstvy AlSi na průběh svařovacího procesu 

   Author: Vojtěch Haala; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářské práce se věnuje problematice odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, která popisuje metodu odporového bodového svařování, popis ...