Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv způsobu přípravy zkušebního vzorku na deformace zjišťované systémem ARAMIS 

   Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá tvářením, zejména pak tvářitelností a faktory, jimiž je ovlivňována. Jsou zde stručně popsány zkoušky v praxi používané ke stanovení tvářitelnosti a dalších mechanických vlastností ...