Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv hmotnostního podílu vrstvy na bázi síranu zinečnatého na svařovací parametry a opotřebení elektrod při odporovém svařování 

   Author: Vojtěch Haala; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se skládá ze dvou části. V první části se zaměřuje na popis problematiky odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu a popisem povrchových úprav, které jsou v dnešní době používány na výrobu ...
  • Vliv povrchové vrstvy AlSi na průběh svařovacího procesu 

   Author: Vojtěch Haala; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářské práce se věnuje problematice odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, která popisuje metodu odporového bodového svařování, popis ...