Now showing items 1-12 of 12

  • Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku 

   Author: Leurich Tomáš; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Horáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická ...
  • Konstrukce ohýbacího nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Jan Petr; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Novák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Teoretická část této práce se zabývá technologií plošného tváření se zaměřením na ohýbání a hluboké tažení. Praktická část se věnuje návrhu ohybového nástroje pro díly 'chytré zárubně' pro firmu Kerval a.s. s cílem vytvořit ...
  • Konstrukce střižného nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových plánů. Zvoleným dílem je sestava 2 ...
  • Konstrukční řešení přípravku pro zkoušky ocelových dveřních zárubní 

   Author: Filip Kettner; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce pojednává o konstrukci a o mechanickém namáhání zkušebního přípravku, který slouží pro montáž svařovaných ocelových dveřní zárubní. Smyslem tohoto řešení je minimalizace nákladů na přepravu (více převezených ...
  • Materiály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tváření 

   Author: Hejnic Josef; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí ...
  • Moderní materiály v automobilovém průmyslu a jejich vlastnosti z hlediska tváření 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce poskytuje náhled do problematiky materiálů užívaných v automobilovém průmyslu a důvodů jejich dalšího vývoje z hlediska redukce hmotnosti. Snaha snížit celkovou hmotnost automobilů vede k rostoucí poptávce ...
  • Návrh lisovacího nástroje vyráběného 3D tiskem pro díl krytu zámku 

   Author: Jakub Váša; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií 3D tisku metodou FFF (Fused Filament Fabrication). V teoretické části byl popsán přehled nejčastěji využívaných metod 3D tisku a jejich princip, hlavní parametry 3D tisku, vady ...
  • Návrh zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem 

   Author: Jiří Dvořáček; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem a ověřením jeho funkčnosti. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou zkoušení vlastností materiálu, popisuje metody přenosu tepla, ...
  • Posouzení příčin praskání funkčních částí střižného nástroje 

   Author: Hák Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou životnosti funkčních částí střižného nástroje. Teoretická část je zaměřena na principy plošného tváření a konstrukci střižného nástroje. Cílem praktické části je vyhodnotit ...
  • Stanovení křivek mezní tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS 

   Author: Pavel Krejsa; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení křivek mezních deformací pomocí tahové zkoušky a systému ARAMIS. Tyto křivky nám udávají zásobu plasticity a vymezují velikost deformace, kterou materiál vydrží, než dojde k ...
  • Tvařitelnost sendvičových přístřihů v plošném tváření 

   Author: Vlk Vladimír; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou plošného tváření ve výrobě karoserií. První část této práce se zaměřuje na dnes používané technologie plošného tváření a materiálové možnosti v tomto odvětví. Druhá část práce se konkrétněji ...
  • Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu karosářských výlisků 

   Author: Valeš Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Předmětem diplomové práce "Vliv deformační rychlosti na stabilitu lisovacího procesu" je ověření vlivu deformační rychlosti na deformační chování vybraných karosářských výlisků. Teoretická část práce pojednává o problematice ...