Now showing items 1-1 of 1

  • Využití střídavého proudu pro MIG svařování hliníkových slitin 

   Author: Vít Steiner; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vlastnostmi svarů hliníkových slitin zhotovených novou metodou tavného svařování MIG AC (Metal Inert Gas) za použití střídavého proudu. V teoretické části je popsána problematika svařování hliníku ...