Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza mechanických vlastností odlehčených 3D tisknutých dílů 

   Author: Bedřich Fogl; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Jahn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím mřížkových struktur v aditivní výrobě za účelem odlehčení vyráběných dílů s minimálním poklesem pevnostních vlastností. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie ...
  • Analýza rizik při výrobě lisovacího nástroje 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Gebhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce vznikla ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé výrobní i předvýrobní fáze celého vzniku ...
  • Technologie přesného lití 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Bednář Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)