Now showing items 1-5 of 5

  • Čištění a údržba povrchů v energetice 

   Author: Martin Machalínek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy ...
  • Nanomateriály v galvanotechnice 

   Author: Chvojka Martin; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Náhrada tvrdého chromování za povlaky na bázi niklu 

   Author: Chvojka Martin; Supervisor: Benešová Dana; Opponent: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá náhradou povlaků tvrdého chromu povlaky na bázi niklu. V práci je veden rozbor sledované problematiky, současné směry a technologie povlaků vhodných jako náhrada tvrdého chromování s hlavním ...
  • Snižování třecích ztrát ve strojírenství 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování tření ve strojírenství. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se tření. V jejím rámci jsou popsány jednotlivé druhy tření a faktory, které je ovlivňují. Dále ...
  • Tribologické vlastnosti moderních povlaků 

   Author: Lukáš Marusič; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a ...