Now showing items 1-3 of 3

  • Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením" 

   Author: František Málek; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti ...
  • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

   Author: Zajíc Milan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...
  • Likvidace odpadních vod z průmyslových procesů 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce popisuje druhy odpadních vod se zaměřením na vody z elektrochemických pokovovacích procesů. V práci jsou uvedeny způsoby čištění a je věnována pozornost moderním progresivním metodám. V praktické části ...