Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení smáčivosti povlaků na bázi Cr nanesených metodou PVD 

   Author: Martina Havlíková; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Daněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány metody fyzikální ...