Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu 

   Author: Alen Šaćirović; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hampl Norbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diplomová práce se zabývá vlivem cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu. V první části byl popsán materiál použitý k výrobě vzorků (prepreg), který se používá v praxi pro panely karosérií závodních rallye i DTM ...