Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhodnocování vrstev titanových slitin dopovaných dusíkem 

   Author: Jakub Jindra; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Mikšovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se věnuje vypracování postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně vyhodnocením povrchové vrstvy substrátu z hlediska výskytu povrchových defektů. Teoretická část popisuje základní informace ...
  • Zlepšení vlastností povrchů slitiny CoCrMo oxidací a nitridací 

   Author: Tomáš Jánský; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou povrchových úprav pro zlepšení vlastností (zejména otěruvzdornosti) povrchů slitiny CoCrMo, která se hojně využívá v biomedicínském průmyslu. Teoretická část popisuje mechanismy ...