Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082 

   Author: Tom Procházka; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se věnuje vlivu opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082. Byly porovnávány dva odlišně vyrobené polotovary - lisovaný polotovar a HCM (horizontální kontinuální lití). V práci byla hodnocena ...