Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv mikrostruktury polotovaru na vlastnosti kované slitiny AlMgSi 

   Author: Vojna Martin; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin AlMgSi vyrobených lisováním nebo horizontálním kontinuálním litím HCM. Význam těchto slitin roste s tlakem na snižování hmotnosti ...