• Možnosti trhacího stroje INSTRON při určování materiálových charakteristik 

   Autor: Mlejnek Petr; Vedoucí práce: Cejp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Cílem této bakalá?ské práce je zhodnocení a porovnání mo?ností dvou verzí softwaru, který dodává výrobce a jsou k dispozici k trhacímu stroji typu INSTRON 5500. Klady a zápory t?chto softwar? budeme posuzovat p?i testování ...
  • Hodnocení odolnosti materiálů na vodní stroje proti abrazivnímu opotřebení 

   Autor: Hluchý Tomáš; Vedoucí práce: Cejp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mechanické vlastnosti povlaku TiNb, připraveného metodou PVD 

   Autor: Šobáňová Veronika; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření deformačních charakteristik termoplastů 

   Autor: Janda Jakub; Vedoucí práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rozbor povlaků TiAlN připravených PVD metodou 

   Autor: Mádr Karel; Vedoucí práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metalografické hodnocení nitridované vrstvy 

   Autor: Vrchotová Miroslava; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kloubní implantáty pro živý organismus 

   Autor: Udatný Vojtěch; Vedoucí práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza oxidických vrstev na titanu 

   Autor: Netřebský Jan; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Příčiny degradace ozubeného kola 

   Autor: Moučka Martin; Vedoucí práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Stanovení modulu pružnosti v ohybu kompozitů s polymerní matricí 

   Autor: Čutka Josef; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv parametrů přípravy povlaků TiAlN na tribologické vlastnosti 

   Autor: Pilař Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální metody při vyhodnocování nitridovaných vrstev 

   Autor: Lebduška Jan; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj sendvičových konstrukcí v dopravní technice jako náhrada za ocelové plechy 

   Autor: Hončariv Radim; Vedoucí práce: Beneš Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tepelné zpracování titanové slitiny Ti-6Al-4V 

   Autor: Dorjbat Zoloo; Vedoucí práce: Pešlová Františka; Oponent práce: Krmela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Mechanické vlastnosti kompozitu s uhlíkovými a skleněnými vlákny 

   Autor: Gomolák Peter; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Tribologické povlaky a jejich vlastnosti 

   Autor: Mitáš Josef; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Starý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na studium tření, adheze, tloušťky PVD povlaků a způsobem jejich nanášení na nástroje. Porovnán je rozdíl mezi povlaky AlTi a AlTiN v závislosti na tribologických vlastnostech.
  • Vliv materiálových vlastností na proces laserového řezání 

   Autor: Tichý Aleš; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Výroba a ekonomika ve strojírenství se věnuje vlivu materiálu na kvalitu laserového řezu. Úvodní část projektu se zabývá principem a dělením laserů, dále pak ...
  • Příčiny porušení lisovacích kleští 

   Autor: Rohlová Marie; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-12)
   Bakalářská práce byla vypracována za účelem návrhu postupů experimentů při hodnocení příčiny porušení lisovacích kleští pro svařování za studena. Popisuje způsob využití kleští, poškození a jejich technologické zpracování. ...
  • Ověření vlivu optimalizovaných podmínek na vlastnosti výrobku 

   Autor: Ježek Štěpán; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Valenta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem optimalizace výrobního procesu na konečnou kvalitu a funkčnost výrobku. Obsah práce je rozdělen do tří částí. První část se teoreticky zabývá obecnými vlastnostmi polymerů. Druhá část se ...
  • Vliv tepelného zpracování na užitné vlastnosti nástrojové oceli X210Cr12 

   Autor: Kuksenko Yana; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek tepelného zpracování na mechanické vlastnosti vysoce legované ledeburitické nástrojové oceli X210Cr12. Jsou porovnány různé režimy tepelného zpracování a to z hlediska ...