Now showing items 1-3 of 3

  • Aerodynamická analýza překrytu kabiny rychlostního letounu 

   Author: Michael Motygin; Supervisor: Brož František; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat proudění v okolí překrytu letounu pomocí metod CFD. Před provedením samotného výpočtu jsou definovány základní principy CFD metod a použité výpočetní modely. Poté jsou popsány ...
  • Aerodynamická optimalizace profilu křídla rychlostního letounu 

   Author: Jakub Sechovský; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je změnit profil křídla rychlostního letounu navrženého v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty tak, aby se zlepšili jeho aerodynamické vlastnosti za provozních podmínek. Prvním krokem je ...
  • CFD výpočet aerodynamických charakteristik rakety 

   Author: Lukáš Střelka; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této práce je obeznámení s výpočtovou metodou CFD (computational fluid dynamics) pomocí programu ANSYS Fluent, podrobného projití jednotlivých kroků potřebných k jejímu využití a její aplikaci na výpočet aerodynamických ...