Now showing items 69-88 of 101

  • Obnovení letové způsobilosti letounu C-11 imatrikulace OK-JZE 

   Author: Hostaša Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Práce se zabývá problematikou letové způsobilosti vztažené ke konkrétnímu stroji, Jak C-11 imatrikulační značky OK-JZE. Snaží se vymezit postup práce pro získání letové způsobilosti. Práce mapuje právní prostředí a závazné ...
  • Optimalizace labyrintové ucpávky turbovrtulového motoru 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Veselka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací labyrintové ucpávky turbínové hřídele turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation. Cílem je snížit počet břitů ucpávky za podmínky zachování původních výstupních a vstupních ...
  • Orientace, stabilizace a pohon nano- a pikodružic 

   Author: Kohout John; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Cílem práce je provést průzkum specifik provozu systému orientace, stabilizace a řízení na družicích s hmotností pod 10 kg. Vypracovat přehled použitých systému a jejich zkušenosti z provozu. Na konci práce navrhnu základní ...
  • Podvozek demonstrátoru měkkého přistání 

   Author: Vojtěch Zeidler; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem práce je navrhnout přistávací nohu demonstrátoru měkkého přistání. První část popisuje sekvenci klesání na povrch planety a vlastnosti cílových těles. Dále se zabývá řešením přistávacích systémů modulů a raket v ...
  • Pozemní frekvenční zkouška vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix 

   Author: Rytina David; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato bakalářská práce ukazuje postup při pozemní frekvenční zkoušce vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix. V první části je popisován způsob měření frekvenčních a hmotových charakteristik. V navazující části byly vyhodnoceny ...
  • Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu 

   Author: Jan Semerák; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní divergence a whirl flutter. ...
  • Prediktivní model regulace vzduchového systému turbovrtulového motoru 

   Author: Maloušková Veronika; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hečl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Práce pojednává o problematice kompresorů leteckých motorů, a to zejména o ochraně motoru před pumpáží. V rámci výzkumné časti je provedena analýza dat ze zkoušek motorů a vytvořen model pro zajištění správné funkce vzduchové ...
  • Rekonstrukce nouzového vysouvání podvozku UL letounu 

   Author: Robert Theiner; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Cílem této práce je vytvořit návrh rekonstrukce ruční pumpy nouzového vysouvání podvozku pro letoun UL-39 Albi vyvíjený na Ústavu letadlové techniky ČVUT v Praze. Důvodem rekonstrukce je záměr využít při výrobě hydraulických ...
  • Rekonstrukce palivového systému letounu Bücker Bü 131 

   Author: Filip Radek; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí palivového systému letounu a jeho změn v souvislosti se zástavbou alternativní pohonné jednotky do repliky Bücker Bü-131. Tato práce by měla být technickou dokumentací k certifikaci ...
  • Rekonstrukce příčného řízení ultralehkého letounu 

   Author: Tomaš Skalický; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Z důvodu posunutí křídla v předchozích pracích na letounu Typhoon ČVUT vzniklá potřeba upravit trasu příčného řízení. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce tohoto systému v souladu s předpisem UL-2, podle ...
  • Rozbor přistání malého sportovního letounu 

   Author: Kaklyugina Inna; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-05)
   Předmětem této bakalářské práce je "Rozbor přistání malého sportovního letounu", metodický popis přistání letounu, sestavení postupu vypočtu přistání letounu s ohledem na zadané parametry. Poslední část se zabývá ověřením ...
  • Rozvinovací mechanismy solárních plachetnic 

   Author: Přemysl Čechura; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na principy solárního plachtění, konstrukční přístupy a rozvinovací mechanismy. Cílem první části je představit přehled prakticky realizovaných konstrukčních řešení na základě rešerše odborné ...
  • Simulator hypergravitace 

   Author: Martin Kůrka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé centrifugy. Obsahuje přehled možných řešení a vlastní konstrukční návrh centrifugy. Výsledkem celé práce je funkční 3D model.
  • Simulátor slunečního záření 

   Author: Teichman Jiří; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Tato bakalářská práce se v první časti zabývá radiometrií a slunečním zářením v atmosféře. Je zde vysvětlen vliv atmosféry a pozice Slunce na intenzitu a spektrum záření dopadající na povrch Země a dále je proveden rozbor ...
  • Solární plachetnice: konstrukční principy 

   Author: Rozsypal Jan; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Cilem teto prace bylo shrnout historicky vyvoj solarnich plachetnic a jejich konstrukcnich reseni. V prace byly nastinene fyzikalni principy, konstrukcni rozdeleni a realizovane ci planovane mise solarnich plachetnic. V ...
  • Spojovací technologie kosmických konstrukcí 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   V této práci hledáme nejlepší technologie pro stavbu velkých konstrukcí ve vesmírném prostoru. Na toto téma probíhalo mnoho výzkumu během vesmírných závodů. Především se zaměřením na sváření a pájení za využití nejrůznějších ...
  • Srovnání návratových kosmických těles 

   Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá atmosférickým vstupem kosmických těles. Cílem této práce bylo vytvořit přehled kosmických těles, u kterých vznikl aerodynamický ohřev během průletu atmosférou. V přehledu těles jsou uvedeny ...
  • Srovnání vybraných trysek hybridního raketového motoru 

   Author: Arjun Anil; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato práce se zabývá tryskami pro daný malý hybridní raketový motor. Práce pokrývá teoretické výpočty, simulace, návrh konstrukce a výrobu trysek s různou geometrií. Vliv těchto trysek na výkony raketového motoru je vypočten ...
  • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

   Author: Satke Daniel; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
  • Termální nástřiky a jejich mechanické zkoušky 

   Author: Kateřina Kobrlová; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Ziegelheim Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Termální nástřiky jsou rychle rostoucí postřiková technika v oblasti výroby používaná např.: v letectví, chemickém a petrochemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, medicíně a biomedicíně. Mezi termálně stříkané povlaky ...