• Aerodynamický rozbor přechodového kužele ve výstupním kanálu proudovodu 

   Autor: Jurčaga Ivan; Vedoucí práce: Helmich Martin; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh přechodového kužele ve výstupním kanálu prodovodu 

   Autor: Rubáš Vojtěch; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh přípravku pro pevnostní zkoušku křídla UL letounu 

   Autor: Jánský Jakub; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Malásek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce univerzálního přípravku pro umístění budičů během frekvenční zkoušky letounů 

   Autor: Rivera Narvaez Juan Francisco; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-10)
   Rivera Narvaez, J. F. Univerzálního Strukturální přípravku pro Uchycení Budičů pro Frekvenční Zkoušky Letonů, 2014. Bakalářské práce na Fakultě Strojní ČVUT na Ústavu letadlové techniky. Vedoucí Bakalářské práce: Ing. Alex ...
  • Měření rychlosti zvuku ve stratosféře 

   Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Lejček Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato bakalářská práce seznamuje jak s přímými, tak nepřímými metodami, kterými je možné stanovit rychlost zvuku v zemské atmosféře. Je v ní také obsažena část, která se zabývá rozložením teploty a jiných měřitelných veličin, ...
  • Orientace, stabilizace a pohon nano- a pikodružic 

   Autor: Kohout John; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Cílem práce je provést průzkum specifik provozu systému orientace, stabilizace a řízení na družicích s hmotností pod 10 kg. Vypracovat přehled použitých systému a jejich zkušenosti z provozu. Na konci práce navrhnu základní ...
  • Pozemní frekvenční zkouška vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix 

   Autor: Rytina David; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato bakalářská práce ukazuje postup při pozemní frekvenční zkoušce vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix. V první části je popisován způsob měření frekvenčních a hmotových charakteristik. V navazující části byly vyhodnoceny ...
  • Rekonstrukce palivového systému letounu Bücker Bü 131 

   Autor: Filip Radek; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí palivového systému letounu a jeho změn v souvislosti se zástavbou alternativní pohonné jednotky do repliky Bücker Bü-131. Tato práce by měla být technickou dokumentací k certifikaci ...
  • Výpočet aerodynamických charakteristik krytu podvozku 

   Autor: Vincenc Kornel; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Táto bakalárska práca je zameraná na výpočty aerodynamických charakteristík krytu podvozku. Popisuje metódu zostavenia CFD modelu s použitím vytvorených krytov podvozku v prostredí Audtodesk Inventor. Ďalej práca poukazuje ...
  • Konstrukční návrh kalibračního zařízení pro žhavené drátky 

   Autor: Malý Vojtěch; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce stručně charakterizuje měření rychlosti proudu sondami se žhaveným drátkem, popisuje problematiku spojenou s jejich kalibrací a především obsahuje návrh a konstrukci kalibračního zařízení. Dále rozebírá přesnost ...
  • Návrh pomocné pohonné jednotky pro závěsný kluzák 

   Autor: Pajkrt Radek; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá předpisy pro stavbu a provoz pomocné pohonné jednotky. Stanovením rychlostních polár vybraných kluzáků. Výpočtem výkonů nutných pro pohon těchto kluzáků pomocí pomocné pohonné jednotky a výběrem vhodných motorů.
  • Návrh kinematiky zatahování podvozku nekonvenčního UL letounu 

   Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu přistávacího zařízení nekonvenčního UL letounu. Jsou v ní nastíněny požadavky, které jsou na přistávací zařízení kladené a je také provedena rešerše různých existujících ...
  • Experimenty na stratosférických balónech a sondážních raketách 

   Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Urbář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Předmětem této práce je představit výzkum prováděný pomocí sondážních raket a stratosférických balonů, proto pojednává o historickém vývoji v oblasti a přehledu současné situace. Jádrem celé práce je koncepční návrh ...
  • Konstrukční návrh interiéru leteckého simulátoru 

   Autor: Šimek Jiří; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kabiny leteckého simulátoru. V práci byl proveden konstrukční návrh kabiny včetně návrhu interiéru a umístění základních řídících prvků, zhodnoceny různé technologické varianty ...
  • Návrh reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu 

   Autor: Glončák Pavel; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu. Úvodem byla provedena rešerše používaných řešení reduktorů. Poté byl zvolen vhodný řemenový převod, vypočteny šířky předpokládaného ...
  • Návrh variabilního vyvažovacího vahadlového systému pro pevnostní zkoušky křídel 

   Autor: Tatarevićová Alena; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Cílem práce byl návrh variabilního vahadlového systému sloužícího k vyvažování hmotností kleštin během pevnostních zkoušek křídel. Pro zadaný rozsah rozměrů křídel a hmotností kleštin byl vytvořen návrh geometrie vahadlového ...
  • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

   Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
  • NÁVRH UAV S KONCEPCÍ BIKOPTÉRY UMOŽŃUJÍCÍ SVISLÝ VZLET A PŘISTÁNÍ 

   Autor: Matušek Lukáš; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Tato práce se v počátku zabývá průzkumem koncepcí letadel umožňující svislý vzlet a přistání se zaměřením na bikoptéry. Popsáním jejich základních aerodynamických vlastností a způsobu ovládání při vertikálním a hrorizontálním ...
  • Motorové lože pro ultralehký letoun 

   Autor: Černý Marcel; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-03-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá motorovým ložem pro ultralehký letoun TL 32 Typhoon. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá návrhem konstrukčního řešení motorového lože. Druhá část obsahuje výpočet zatížení dle ...
  • CFD analýza proudění v otevřeném aerodynamickém tunelu 

   Autor: Jurča Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Práce se zabývá aerodynamickými tunely, jejich historií, návrhem a konstrukcí. Tvorbou parametrického modelu vzduchové cesty otevřeného Eiffelova tunelu v CAD softwaru SolidWorks. Dále nastavením jednotlivých sekcí výpočtu ...