Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh, pevnostní kontrola a optimalizace prvků zavěšení předního kola vozu kategorie Formula Student 

   Author: Tomáš Pokladník; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Práce se zabývá návrhem prvků zavěšení předního kola pro vozidlo týmu CTU CarTech kategorie Formula Student s označením FS.14. Konkrétně se zabývá návrhem lichoběžníkových ramen, tlačné tyče, těhlice a výpočtem sil působících ...