Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výfukové vačky pro motorovou brzdu. 

   Author: Michal Bedrník; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Kohout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vačky pro výfukový ventil dvoutaktní dekompresní motorové brzdy. Úkolem práce bylo provést rešerši navrhování vaček a motorových brzd. Dále byla dle zadaných parametrů navržena ...