Now showing items 1-1 of 1

  • Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy 

   Author: František Novosad; Supervisor: Fridrichovský Tomáš; Opponent: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska kinematiky, tvaru a zatížení) ...