Now showing items 1-4 of 4

  • Možnosti realizace kompozitového zavěšení kola vozu kategorie FSE 

   Author: Radovan Juráš; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním různých způsobů výroby víceprvkového zavěšení kola pro vůz stavěný dle pravidel soutěže Formula Student. Nejprve je čtenáři představeno, co je to kompozitní materiál a ...
  • Návrh monokoku pro vůz Formula Student 

   Author: Pacoň Lukáš; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh a provedení výpočtů kompozitního monokoku pro vůz typu Formula Student pro tým CTU CarTech. Vyřešit konstrukční návrh a uspořádání komponent ve voze. Poté provedení pevnostních ...
  • Návrh paletového systému pro zkoušení spalovacích motorů 

   Author: Ondřej Čmiel; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce paletového systému pro testování spalovacích motorů. Paletový systém je primárně navržen pro testování motoru YAMAHA YTF-R6, vozu studentského projektu Formula Student.
  • Ověření CFD simulaci v aerodynamickém tunelu 

   Author: Pacoň Lukáš; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tématem této bakalářské práce je návrh a provedení měření v aerodynamickém tunelu na zvoleném modelu. Návrh vhodného modelu pro měření. Provedení simulací shodného modelu v CFD programu StarCCM+ a následně porovnání obou ...