Now showing items 1-10 of 10

  • Jízda vozidla s hydrodynamickým měničem 

   Author: Tomáš Pánek; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá historií a funkcí hydrodynamického měniče a jeho vlivem na trakční charakteristiku vozidla. Popsány jsou jednotlivé prvky hydrodynamického měniče, rozdíly oproti hydrodynamické spojce a ...
  • Kontrola geometrie kola s evolventním ozubením na měřicím přístroji Carl Zeiss 

   Author: Tung Nguyen Thanh; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat zprovozněním a popisem funkcí měřícího přístroje od firmy Carl Zeiss. Popis se bude týkat funkce a nastavování tohoto měřícího přístroje a jeho součástí. Součástí popisu měřícího ...
  • Návrh vnější struktury elektromotoru pro vůz Formula Student 

   Author: Tomáš Vrbata; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se nejdříve zabývá současným řešením pohonného řetězce vozu týmu eForce FEE Prague Formula. Dále rešerší chlazení motorů na vozech Formula Student Electric. V další části práce je proveden návrh zlepšení ...
  • Planetový dělič pro hybridní pohon 

   Author: Kaněra Jaroslav; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Krůta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem planetového děliče pro hybridní pohon vozidla. Cílem je prozkoumat řešení hybridního pohonu DHT (Dedicated Hybrid Transmission), které bude vhodné i pro vozidla nižších tříd, kladoucích vysoké ...
  • Porovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismem 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech a vysvětleny základní ...
  • Přehled a trendy ve vývoji samočinných převodovek 

   Author: Kaněra Jaroslav; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Tato práce se zabývá rešerší vývoje stupňových samočinných převodovek. Každý zmiňovaný typ je doplněn schématem zapojení a tabulkou ovládaných prvků během řazení. Cílem je shrnout vývoj automatických převodovek od historie ...
  • Převodovky DHT - nové koncepce 

   Author: Vojtěch Folta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem mé bakalářské práce je shrnutí informací o nových trendech v oblasti DHT převodovek. Snažím se podrobným textem i pomocí schémat popsat funkci a konstrukční řešení jednotlivých konceptů těchto převodovek a také ...
  • Studie systému řízení teploty bateriových elektrických vozidel se srovnávací perspektivou 

   Author: Thibault-Pierre Boulenger; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Current automotive sector is ruled by energetic consumption , especially in Europe. Vehicles have to pass precisely defined cycles on roller bench or on open road in order to measure their energetic consumption as accurately ...
  • Užitková vozidla s hybridním pohonem. 

   Author: David Blažek; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce obsahuje přehled užitkových vozidel s hybridním pohonem objevujících se v běžném silničním provozu. Popisuje příčiny vzniku hybridních pohonů, druhy uspořádání hybridního pohonu a jednotlivé komponenty ...
  • Zjednodušený 3D model samočinné převodovky ZF4HP20 

   Author: Stanislav Šimčák; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá vytvořením demonstrativního výukového modelu samočinné převodovky ZF 4HP20. Původní automobilová převodovka ZF 4HP20 je konstrukčně a funkčně zjednodušená a vytištěná na 3D tiskárně. Takto upravená ...