Now showing items 1-2 of 1

    airlift bioreactor,gas-hold up, homogenization time,volume mass transfer coefficient k La (1)
    airlift bioreaktor, zádrž, doba homogenizace, objemový součinitel přenosu hmoty kLa (1)