Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro čistění odpadních vod 

   Author: Vajc Viktor; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Práce je zaměřena na mechanicko-biologické čištění odpadních vod a k tomu používaná zařízení. Zmiňuje základní členění znečišťujících látek, typy odpadních vod a ukazatele znečištění. Věnuje se zařízením používaným k ...