Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí 

   Author: Křivský Tomáš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá řešením dopravy vysokoviskózních látek a suspenzí. Součástí práce je souhrn průmyslově používaných čerpadel včetně uvedení principu funkce, základních parametrů a zástupců z řad výrobců. V závěru ...