Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadů při výrobě bioplynu 

   Author: Tomášek Karel; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se se zpracováním odpadů v České republice a jeho následným využitím v bioplynových stanicích. V následujících kapitolách je postupně popsáno zpracování a procentuální ...