Now showing items 1-1 of 1

  • Modelový bioreaktor typu airlift 

   Author: Dymák Jan; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na bioreaktory typu airlift a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Navrhnout, sestavit a zprovoznit laboratorní modelový bioreaktor typu airlift. Experimentálně ...