Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika měření povrchové teploty pomoci tepelných krystalů 

   Author: Patrik Vyhlídal; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá aplikací termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. V první části práce je obecně uvedena problematika měření teplot. Podrobněji jsou zde pak rozebrány kapalné krystaly, a to ...
  • Tepelně aktivní krystaly jako indikátory teploty 

   Author: Abubakar Shola Suleiman; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Byl proveden stručný přehled termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. Praktický aspekt se zaměřil na získání a kalibraci křivky barevného odstínu a teploty pro různé úhly osvětlení a vertikální ...