Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanická dezintegrace v technologiích termochemického zpracování odpadů 

   Author: Bímon Václav; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi termomechanického zpracování, tedy pyrolýzou a zplyňováním, a nalezení efektivní technologie předúpravy typických vstupních surovin. Dále práce obsahuje ...