Now showing items 1-1 of 1

  • Dispergační zařízení v technologii výroby moderních nátěrových systémů 

   Author: Filip Radomír; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato práce se zabývá dispergačními technologiemi a jejich aplikacemi pro dispergaci vodou ředitelných nátěrových disperzí. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažena závislost velikosti částic na ...