Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vytlačovací hlavy extruderu 

   Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci jsou popsány druhy vytlačovacích strojů a proces vytlačování materiálu, včetně popisu všech nezbytných parametrů. Hlavní zaměření práce je na oplášťovací hlavu. Práce obsahuje popis komponent hlavy a také návrh ...