Now showing items 1-1 of 1

  • Univerzální laboratorní jednotka pro hydrotermické zpracování suroviny 

   Author: Uteyev Alikhan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Cílem práce bylo navrhnout universální laboratorní jednotku pro hydrotermickou předúpravu odpadů. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je provedena rešerše zabývající se teorií hydrotermického zpracování, návrhu ...