Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika měření povrchové teploty pomoci tepelných krystalů 

   Author: Patrik Vyhlídal; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá aplikací termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. V první části práce je obecně uvedena problematika měření teplot. Podrobněji jsou zde pak rozebrány kapalné krystaly, a to ...