Now showing items 1-1 of 1

  • Spotřeba energie na klimatizaci budov 

   Author: Martin Kunc; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením spotřeb energie v obchodním centru Chodov a následnou analýzou a návrhem možných opatření pro snížení spotřeby energie. V první části diplomové práce se zabývám historií ...